Abravanel, Jehuda ben Jicchak (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Abravanel, Jehuda ben Jicchak (též Leone Ebreo, 1460-1523) Žid. filosof, básník a lékař, syn Jicchaka ben Jehudy Abravanela. Stýkal se se skupinou ital. renesančních učenců z okruhu Pico della Mirandoly (1463-1494). Proslul jako autor italsky sepsané básnické skladby Dialoghi d’amore (Dialogy o lásce). Pod vlivem novoplatónské filosofie v ní líčí idylickou vizi kosmu ovládaného všemocnou silou lásky a života vrcholícího v lásce k Bohu. Přestože bylo toto dílo přeloženo Leonem da Modena (1571-1648) do hebrejštiny, oslovilo spíše nežid. prostředí. A. měl značný vliv na B. Spinozu.

Bedřich Nosek