Ageus (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ageus (hebr. Chagaj – slavnostní, narozen ve sváteční den) Poexilní prorok, jehož proroctví obsahuje stejnojmenná kniha řazená v hebr. bibli do souboru dvanácti Malých proroků. A. vystoupil ve druhém roce vlády per. krále Dáreia I. (521-486 př.n.l.), tj. 520 př.n.l. (Ag 1, 1). Podobně jako jeho současník Zacharjáš vyzýval k dokončení stavby jeruzalémského chrámu, jehož budování pro konflikty mezi navrátilci z babylónského exilu a judskými starousedlíky vázlo. Obracel se především na tehdejšího velekněze Jóšuu a judského místodržitele Zerubábela, s nímž spojoval eschatologická očekávání.

Dalibor Papoušek