Alfasi, Jicchak ben Ja’akov (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Alfasi, Jicchak ben Ja’akov (akronym RJF – rabi Jicchak al-Fasi, 1013-1103) Talmudista, následovník babylónských gaónů, žák Chana’ela ben Chuši’ela a Nisima ben Ja’akova v Kairuánu (dnešní Tunisko). Až do 1088 žil v marockém Fezu (proto nazýván al-Fasi), kvůli pronásledování odešel do Španělska, kde od 1089 vedl talmudickou školu v Luceně. Proslavil se spisem Sefer ha-Halachot (též Halachot rabatai), jímž se pokusil o vytvoření úplného halachického kompendia. Zahrnul do něho pouze ty oddíly Talmudu, které jsou důležité pro náb. praxi (tzn. traktát Berachot z oddílu Zera’im, oddíly Mo’ed, Našim, Nezikin). A., na rozdíl od jiných kodifikátorů, začlenil do svého spisu i agadické pasáže obsahující etická a mravní naučení.

Bedřich Nosek