Apoštolská církev v ČR (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Apoštolská církev v ČR Církev přísluší věroučně i prakticky k letničnímu hnutí. Zdůrazňuje především dary Ducha svatého a charismata, další znaky má shodné s jinými protest. kř. církvemi (důraz na Písmo, učení Ježíše Krista a apoštolů, křest v dospělosti ponořením, večeře Páně). A.c. má kongregačně-presbyteriální zřízení, zákl. jednotkou je sbor vedený staršovstvem (presbyteři). První letniční sbor na území ČR byl na sev. Moravě zaregistrován 1910 jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. 1939-1945 byla činnost sborů zakázána, po 1948 znovu zrušena. Koncem 70. let církev obnovila své působení, oficiální registraci obdržela 1989. A.c. vydává časopis Život v Kristu.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Apoštolská církev v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)