Armáda spásy (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Armáda spásy (angl. Salvation Army) Mezinárodní kř. společnost organizovaná na vojenském principu. Vznikla 1865 v Londýně z podnětu Williama Boothe (1829-1912), pův. metodisty, který jí také 1878 dal současně organizační podobu a název. Ve svém učení vychází A.s. ze zásad společných evangelikálům, neuznává však žádné svátosti a zdůrazňuje morální stránku křesťanství. Hl. pozornost proto věnuje masovému charitativnímu a misijnímu působení mezi soc. nejslabšími vrstvami.

Dalibor Papoušek


Viz též heslo Armáda spásy v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)