Avudarham, David ben Josef ben David (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Avudarham, David ben Josef ben David (pol. 14. stol.) Autor komentáře k požehnáním (bracha). Žil v Seville a patrně byl žákem Ašera ben Jechi’ela. Při sepisování svého komentáře Chibur pejruš ha-brachot ve-ha-tfilot (Soubor požehnání a modliteb výkladů) vycházel z předpokladu, že jeho současníci již nerozumí liturg. zvyklostem, a proto se rozhodl je znovu přiblížit na základě obou Talmudů, respons gaonů a posledních velkých komentátorů. Jeho příklad následoval Menachem ben Saruk svým spisem Ceda la-derech (Pokrm na cestu).

Bedřich Nosek