Boží děti (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Boží děti (též Rodina lásky) Sekta či náb. hnutí zal. 1968 v USA Davidem Brandtem Bergem (1919), původně pastorem metodistické církve (metodisté). Berg, řečený Mojžíš David, hlásal zprvu učení o druhém příchodu Krista (parúsie), který spasí svět z nadcházející komunistické nadvlády. Úkolem B.d. je připravovat sebe i svět na tuto situaci. Postupně byl tento výchozí motiv učení opuštěn ve prospěch okultistických praktik, kultu Mojžíše Davida a orientace na sexualitu. Zejm. výstřednosti v této oblasti (např. podezření ze zneužívání dětí, byť neprokázané) vedly v řadě zemí k zákazu sekty.

Břetislav Horyna