Brunner, Emil (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Brunner, Emil (1889-1966) Švýc. protest. teolog, stoupenec Barthovy dialektické teologie, profesor systematické a praktické teologie v Curychu. Věnoval se psychologii náboženství, po příklonu k dialektické teologii vynikl koncepcí tzv. teologie slova. Antropologii stavěl na prožitku viny a touhy po Bohu, který člověka otevírá vůči Absolutnu, a proto se na něj napojuje víra (tzv. Anknüpfungspunkt). Hl. díla: Natur und Gnade, 1934; Dogmatik, 1946-1960.

Břetislav Horyna