Duch svatý (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Seslání sv. Ducha (Liber viaticus, Cestovní brevíř Jana ze Středy, kol. 1360)

Duch svatý (lat. Spiritus Sanctus) V kř. teologii třetí osoba boží Trojice, rozdílná od Otce a Syna, avšak stejná s nimi co do podstaty (soupodstatná); je věčná a s Otcem i Synem rovnocenná.

Viz též: Paraklét, letnice

Dalibor Papoušek