letnice (JKI-K)

letnice (řec. pentékosté hémara – padesátý den, padesátnice) Svatodušní svátky. V den Božího hodu svatodušního slaví římkat. církev památku seslání Ducha svatého. Je to desátý den po svátku Nanebevstoupení Páně a padesátý den po Božím hodu velikonočním. Kněz slouží mši sv. v červeném liturg. rouchu na památku ohnivých jazyků, v jejiczž podobě sestoupil Duch sv. na apoštoly (Sk 2, 1-13). V těchto dnech uděluje nejčastěji biskup svátost biřmování.

pravoslaví jsou svátky svatodušní (Padesátnice, pentékosté) vyvrcholením velikonočního období a druhým největším svátkem církve. Neděle je dnem svaté Trojice a pondělí dnem Ducha svatého. Při bohoslužbách se používá liturg. knihy Květný triod. Věřící zdobí chrámy i své obydlí květy a zelení na znamení, že duše se má působením Ducha sv. duchovně obrodit.

Viz též: rok církevní, Šavu’ot (JKI-J)

Helena Pavlincová
Pavel Spunar