Elohim (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Elohim Jméno Boha Izraele, které se v bibli objevuje paralelně se jménem Jahve. Z jazykového hlediska je jméno E. plurál, který představuje stejně jako řídce se vyskytující singulár Eloah rozšířenou formu pův. výrazu el, jenž ve funkci vlastního jména označoval nejvyššího kanaánského boha Ela, zatímco v apelativní funkci jakéhokoliv boha (srov. aram elah, arab. iláh, akkadské ilu[m]). Plurál E. označující Boha Izraele byl ve starším bádání vysvětlován jako pozůstatek někdejšího polyteismu patriarchů či jako majestátní plurál, který ovšem nemá oporu v hebr. jazykovém úzu. Bible však zdůrazňuje jednotu Boha, neboť ve většině případů je jméno E. spojováno se slovesem v singuláru. Bibl. pojetí tedy záměrně podtrhuje sjednocení elovských aspektů kanaánského podloží Izraele v jediné božské postavě. Jméno E. se často vyskytuje se členem jako ha-Elohim – Pravý Bůh. Do češtiny se výraz E. konvenčně převádí jako Bůh, na rozdíl od výrazu Hospodin, který je vyhrazen pro převod jména Jahve.

Viz též: Bůh (JKI-K), Alláh (JKI-I)

Dalibor Papoušek