Hilel (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hilel (1. stol.) Jeden z prvních tanaitů. Údajně pocházel z Babylónie, a proto se též nazývá Hilel ha-Bavli (Hilel Babylóňan). V Jeruzalémě zastával funkci staršího (hebr. zaken), proto je v pramenech uváděn i jako Hilel ha-Zaken. Z jeho života lze doložit jen několik detailů, jinak se většinou jedná o legendární vyprávění. Nepodložený je poměrně častý názor, že byl Ježíšovým učitelem. Tradice mu připisuje vytvoření sedmi vykladačských metod a zavedení tzv. prosbulu (z řec. pros búlén – před radou), ustanovení omezujícího platnost příkazu Dt 15, 2, podle něhož měly být každý sedmý rok prominuty všechny dluhy. Jeho přísné dodržování vedlo k tomu, že věřitelé odmítali poskytovat půjčky, když se přibližoval sedmý rok, což způsobovalo ekonomické komplikace.

Bedřich Nosek