Izraelská stéla (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Izraelská stéla Vítězná stéla egypt. faraóna Merenptaha či Merneptaha (1224 až 1214 př.n.l.), nejstarší mimobibl. pramen zmiňující Izrael. Mezi podrobenými nepřáteli je na stéle uveden Izrael jako společenství lidí, které „je zpustošeno a nemá plody“. Stéla, objevená 1896 v egypt. Thébách, tak dokládá existenci Izraele v Kanaánu již kol. 1220 př.n.l. Vzhledem k tomu, že Merenptah byl zřejmě faraónem, s nímž se pojí vyprávění o Mojžíšovi a odchodu Hebrejců z Egypta (Ex 3-15), referuje stéla o společenství, které v té době již bylo usazeno v Kanaánu a patrně tedy vázáno na jiný okruh tradic, spojených především s domem Josefovým. K propojení obou tradičních okruhů došlo v bibl. textu až později.

Dalibor Papoušek