Jochanan ben Napacha (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jochanan ben Napacha (hebr. syn kováře) V pramenech zpravidla uváděn pouze jako Rabi Jochanan (3. stol.), žák rabiho Jehudy ha-Nasiho, zakl. talmudické akademie v galilejské Tiberiadě. Vedl diskuse se svým švagrem Reš Lakišem, které přispěly k rozvoji talmudické dialektiky. On a jeho škola stáli u počátků jeruzalémského Talmudu.

Bedřich Nosek