Kara, Avigdor ben Jicchak (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kara, Avigdor ben Jicchak (z. 1439) Talmudista, kabalista, liturg. básník, člen rabínského soudního dvora (bejt din). Údajně požíval přízeň krále Václava IV. (1378-1419) a měl s ním vést náb. disputace. Jako očitý svědek pronásledování Židů 1389 v Praze sepsal smuteční báseň (hebr. selicha) s názvem Et kol hatla’a (Všechno to neštěstí), která se stala součástí modlitebních sborníků vých. aškenázského ritu. Je i důležitým hist. a topografickým pramenem pro pražskou žid. čtvrť konce 14. stol. Byl pohřben na Starém žid. hřbitově v Praze, jeho náhrobek je nejstarším dochovaným na tomto hřbitově.

Bedřich Nosek