Krochmal, Menachem Mendl ben Avraham (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Krochmal, Menachem Mendl ben Avraham (1600-1661) Rabín a halachista. Působil jako rabín v Prostějově, Kroměříži a v Mikulově, kde byl 1650 zvolen moravským zemským rabínem. Předsedal několika rabínským synodám a je autorem konečné redakce Šaj takanot, samosprávného zákoníku, jímž se od 1652, kdy byl schválen na moravské zemské synodě v Mikulově, řídil život moravských žid. obcí. Je pohřben v Mikulově. Byl autorem řady respons, z nichž byla část vydána v Amsterdamu pod titulem Cemach cedek (Ratolest spravedlnosti, 1657). K. responsa představují i cenný pramen pro dějiny středoevrop. žid. obcí za třicetileté války.

Bedřich Nosek