Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny – moderní misijní hnutí neohinduistického rázu, avšak navazující na starší tradici, vzniklé r. 1966. Je známo též zkratkou svého anglického jména ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) a populárně také jako hnutí Haré Kršna podle začátku své hlavní mantrické formule (viz mahámantra). Jeho zakladatelem byl A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda (1896–1977). Hnutí má pevnou organizační strukturu a v praxi trvá na zachovávání přísné kázně, která zahrnuje vegetariánství, vylučuje alkohol a drogy a vyžaduje celibát s výjimkou povolených manželství. ISKCON se hlásí k hlavní hinduistické tradici typu bhakti, zaměřené na uctívání Kršny jako pravého Boha a ovlivněné Čaitanjou. Kromě svých indických základen má toto hnutí střediska i v zahraničí, zejména tam, kde se nacházejí usedlé emigrantské skupiny hinduistů, zaměřuje se však silně též na získávání konvertitů z místního obyvatelstva. Vlastní nyní střediska a chrámy v mnohých západních zemích s velkým počtem členů západního původu, kteří žijí ve společenstvích polokláštemího rázu. V poslední době proniká toto hnutí i do zemí se západní civilizací, které nemají hinduistické obyvatelstvo indického původu, včetně našich zemí, a členové evropského a amerického původu dosahují i vyšších funkcí v hierarchii. Tato misijní činnost je novotou uvnitř hinduistické tradice a některé ortodoxní kruhy v Indii ji dosud zavrhují a neuznávají neindické členy hnutí za hinduisty. Naproti tomu mnohé indické emigrantské komunity vděčně přijímají služby i západních ordinovaných členů ISKCONu, kteří pro ně pořádají náboženské oslavy a pro nedostatek ortodoxních bráhmanů pro ně vykonávají i tradiční rodinné obřady (svatby atd.) I když toto hnutí není bez vnitřních problémů, nelze je bezvýhradně řadit k některým okrajovým výstředním hnutím neohinduismu, nýbrž je spíše třeba je pokládat za novodobou obměnu vývojových tendencí hinduismu bhaktické tradice, byť i na značně simplistní úrovni.

Literatura:
Brook, Charles R. (1989), The Hare Krishnas in India, Princeton: Princeton University Press.
Gelberg, Steven J. (1983), Hare Krishna, Hare Krishna: Five Distinguished Scholars on the Krishna Movement in the West, New York: Grove Press.
Bromley, David G. and Larry D. Shinn (1989), Krishna Consciousness in the West, Lewisburg: Bucknell University Press.
Symposium (1986), „Krishna Consciousness and Other Religions“, ISKCON Review. Academic perspectives on the Hare Krishna Movement, Washington D.C.: The Institute for Vaishnava Studies.

Karel Werner


Viz též heslo Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)