Mikuláš (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Mikuláš Biskup v maloasijské Myře. Ačkoliv patří mezi nejznámější světce ve vých. i záp. církvi, jeho životopis není znám. Jeho kult se rozšířil v záp. církvi po 1087, kdy ital. Bari údajně získalo jeho ostatky. Je patronem plavců (jeho sochy jsou stavěny tak, aby byly z moře zdáli viditelné) a dětí (6. 12.). Uctíván je i jako patron Ruska. Nejistoty v jeho životopise snad vedly k tomu, že římskokatolická církev 1969 změnila v liturg. kalendáři jeho svátek v nezávaznou památku. M. je zobrazován jako biskup s berlou a třemi měšci nebo s kotvou (atributy svatých).

Pavel Spunar