Moledet (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Moledet (hebr. Vlast) Izr. strana z okruhu náb. sionismu. Před volbami do Knesetu 1988 ji založil důstojník Rechava’am Ze’evi, bývalý člen žid. undergroundu (hebr. Machteret), který v 70. a 80. letech organizoval atentáty na představitele palestinské místní správy na okupovaných územích. Od 1985 veřejně vystupoval s tezí o „dobrovolném transferu Arabů“. Ze’evi byl v Izraeli hodnocen jako náb. fanatik bez hlubších znalostí žid. věrouky a práva. 1992 odešel z vlády Jicchaka Šamira na protest proti mírovému procesu. Ve funkci ministra turistického ruchu ve vládě Ari’ela Šarona byl 2001 zastřelen palestinským radikálem.

Miloš Mendel