Molnár, Amedeo (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Molnár, Amedeo (1923-1990) Čes. teolog a historik, profesor círk. dějin na Komenského evang. bohoslovecké fakultě (dnes Evang. teol. fakulta Univerzity Karlovy) v Praze. Představitel konceptu čes. reformace jako první reformace v Evropě, znalec husitství, jednoty bratrské a díla J. A. Komenského. Z evrop. círk. dějin se věnoval zejm. valdenským a teol. poselství M. Luthera a J. Kalvína. Hl. díla: Dvanáct století církevních dějin (s R. Říčanem), 1973, 21990; Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, 1973; Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu, 1982; Na rozhraní věků. Cesty reformace, 1985.

Pavel Spunar