valdenští (JKI-K)

valdenští Dnes malá evangelická církev v Itálii (Chiesa Evangelica Valdese), nazývaná podle svého zakl. Petra Valdese (Valda), původně bohatého obchodníka v Lyonu (z. mezi 1205-1218), který se po svém vnitřním obratu k chudému Ježíši Kristu evangelií zřekl majetku a jako potulný kazatel získal četné stoupence. Na tyto „chudé lyonské“ stejně jako na katary byla na koncilu ve Veroně 1184 uvržena círk. klatba. V. organizovali tajnou církev s vlastními cestujícími kazateli (barby), zdůrazňovali závaznost Ježíšova kázání na hoře (zde našli důvod k odmítání přísahy) a povinnost kázat evangelium. Záhy pronikli do již. Francie a Španělska, Německa, Piemontu a Lombardie. Od doby Inocence III. (1198-1216) byli celá staletí vystaveni pronásledování. Pražskou školou „U Černé růže“ ovlivnili husitské bohosloví. 1532 se na synodě v Chanforanu začlenili do společenství reformovaných církví (přijetí učení o predestinaci, zavedení kněžského manželství). Teprve 1848 získávají v Itálii náb. svobodu a občanská práva.

Noemi Rejchrtová