Píseň písní (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Píseň písní (hebr. Šir ha-širim) Soubor milostných písní, řazený v hebr. bibli ke Spisům a tradičně spojený s králem Šalomounem. Písně se silným erotickým nábojem svědčí o lásce mezi mužem a ženou. V kontextu bible je P.p. symbol. vykládána jako vztah Jahva k vyvolenému lidu Izraele. Opěvovaná milenka je však také interpretována jako Moudrost, patrně v souvislosti s předpokládaným autorstvím Šalomounovým. P.p. není vnitřně jednotná, jde o soubor asi dvaceti pěti krátkých písní, které mezi sebou nemají hlubší vazby. V dnešní podobě vznikla asi v 3. stol. př.n.l., některé její části mohou být však podstatně starší. P.p. náleží k souboru Pěti svátečních svitků (megila) a čte se o svátku Pesach, v prostředí chasidismu také v předvečer šabatu.

Pavel Spunar