megila (JKI-J)

megila (hebr. svitek) Obecný termín pro kterýkoli z Pěti svátečních svitků (Chameš megilot), tj. knih řazených v bibli ke Spisům (Ktuvim) a čtených v synagoze o některých svátcích. Text Písně písní (Šir ha-širim) se čte o Pesachu, kniha Rút (Rut) na Šavu’ot, Pláč Jeremjášův (Ejcha) v předvečer Tiš`'a be-av, spis Kazatel (Kohelet) na Sukot a kniha Ester (Ester) o svátku Purim. V konkrétním smyslu výraz M. označuje knihu Ester, která jediná se musí číst z pergamenového svitku, s přednesovými náležitostmi a úvodním požehnáním.

Dalibor Papoušek