Pantokrator (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kristus Pantokrator s Pannou Marií a sv. Markem (mozaika v bazilice sv. Marka v Benátkách, 13. stol.)

Pantokratornikajsko-konstantinopolském vyznání víry označení pro Boha Otce, v nz. christologickém významu také označení Syna Božího Ježíše Krista. Ten je jako P. zobrazován s žehnajícím gestem pravé ruky, v levici má otevřené Písmo svaté.

Pavel Boček