Pilát (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pilát (Tiberius Pontius Pilatus) V letech 26–36 byl prefektem (policejním úředníkem; později byla tato funkce označována titulem „procurator“) v Judeji, která tehdy patřila k provincii Sýrii. Byl nositelem vysokého státního vyznamenání „přítel císařův“ (J 19, 12). Podle Josepha Flavia to byl bezcharakterní úředník; evangelia zdůrazňují jeho poddajnost, s níž na nátlak některých tehdejších žid. představitelů odsoudil Ježíše k popravě na kříži. V této souvislosti o něm mluví některá kř. vyznání. Pozdější kř. legenda připisovala P. rysy, které mu zřejmě nebyly vlastní, např. morální nesouhlas s odsouzením Ježíše, vyjádřený symbolickým umytím rukou před zástupem lidu. V této podobě se P. stal lit. i výtvarným typem.

Pavel Pokorný