Sára (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sára (též Sáraj; hebr. kněžna, princezna) Manželka Abrahama, s nímž měla syna Izáka. Dvojí podoba jejího jména je spojena stejně jako u Abrahama s přelomovou náb. událostí. Namísto pův. jména Sáraj přijala nové jméno S. ve chvíli, kdy Jahve navzdory její neplodnosti a vysokému věku přislíbil narození syna Izáka.

Dalibor Papoušek