adar (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

adar Poexilní jméno šestého měsíce žid. kalendáře (únor-březen), jehož znamením ve zvěrokruhu jsou ryby. V přestupných letech se k němu přidává celý další měsíc nazývaný adar šeni (druhý adar) nebo ve-adar (a adar). Pův. měsíc a. se pak nazývá adar rišon (první adar). V souč. době, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má a. v normálních letech 29 dní; v přestupných letech má a. rišon 30 dní a a. šeni 29 dní. Význ. dny jsou 7. adar (podle tradice den narození i úmrtí Mojžíše), 14. adar (svátek Purim) a 15. adar (Šušan Purim).

Viz též: kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek