administrátor (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

administrátor Biskup nebo kněz, který v zastoupení vede duch. správu; např. a. farní spravuje farnost, a. apoštolský diecézi. Ke jmenování a. dochází zpravidla tehdy, není-li ustanoven farář nebo biskup, nebo nemohou-li vykonávat své pravomoci. A. mohou být ustanoveni trvale nebo dočasně a podle toho se liší v pravomocích. Díky mimořádným náb. a polit. poměrům v Čechách v 15. a 16. stol. dosáhli a. pražského arcibiskupství a strany podobojí zvláštního významu a postavení.

Pavel Spunar