anatéma (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

anatéma (z řec. anathema – to, co je vystaveno, obětováno bohům) V Novém zákoně se řec. termín „anathema estó“ (lat. anathema sit – budiž proklet) objevuje v Ga 1, 8; 1K 16, 22; 1K 12, 3 a Ř 3. Odtud se vyvinula formule círk. klatby (interdikt), která většinou provází exkomunikaci.

Helena Pavlincová