armagedon (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

armagedon (hebr. harmagedon – hora u Megida) Pův. místní jméno označující patrně „horu u Megida“, již. výběžek pohoří Karmel, kam byla tradičně lokalizována řada bibl. bitev z doby sz. soudců a králů. V Janově Zjevení (16,16 apokalypsa) je A. místem, kde jsou třemi nečistými duchy shromažďováni králové celého světa v předvečer apokalyptické bitvy všemohoucího Boha se silami zla. Pasáž tvoří jeden ze zákl. zdrojů eschatologie Svědků Jehovových.

Dalibor Papoušek