duch (JKI-K)

duch V kř. teologii má termín d. rozdílné významy. Označuje: 1. Inteligentní a nemateriální část člověka (lat. animus) spojenou za jeho života s tělem a po smrti od něj oddělenou; v takovém pojetí bývá d. často ztotožňován s duší (lat. anima). 2. Řád bytí (řec. pneuma, lat. spiritus), který je nadlidský v tom smyslu, že není omezován časem, prostorem ani tělesností; v tomto pojetí bývá ztotožňován s Bohem. 3. Duch. bytost, která je nositelem dobra (anděl) nebo zla (ďábel, padlý anděl, démon, nečistý d.). 4. Třetí osobu boží Trojice, Ducha svatého (lat. Spiritus Sanctus).

Viz též: duch (JKI-J), duch (JKI-I)

Dalibor Papoušek