avot mlacha (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

avot mlacha (hebr. otcové práce) Označení pro 39 hl. kategorií prací zakázaných o šabatu. V bibl. textu jsou výslovně uvedeny pouze tři z těchto zakázaných činností: zapalování ohně, příprava pokrmů vařením nebo pečením a přenášení předmětů z jednoho veřejného prostranství do druhého. Všechny ostatní jsou vyvozeny rabínským výkladem textu Ex 35, v němž se vedle sebe nachází příkaz dodržování šabatu jako dne odpočinku a vylíčení prací spojených se svatostánkem. Výčet takto odvozených prací obsahuje Mišna (Šabat 7, 2). Z těchto 39 hl. kategorií se pak dále odvozují podružnější kategorie prací zvané toladot (hebr. odnože). Ten, kdo neúmyslně porušil šabat vykonáním některé ze zakázaných prací, byl povinen přinést oběť za hřích (chatat).

Bedřich Nosek