babylónská věž (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

babylónská věž Bibl. ohlas mezopotámských chrámových věží, nazývaných v Babylónii zikkuraty. Příběh o b.v. (Gn 11, 1-9) vypráví, jak se Babyloňané rozhodli postavit věž sahající až do nebe, avšak Bůh jim v tom zabránil zmatením jazyků. Bible tu využila jazykové hříčky a název Babylón (akkadsky báb-ili – brána boží) interpretuje jako Bábel (z hebr. balal – blábolit, mluvit zmateně). Vedle záměrné diskreditace Babylónu jako náb. nepřítele tu zřejmě prosvítá povědomost o Babylónu jako kosmopolitním centru tehdejšího světa. Mýtus o b.v. je v tomto smyslu aitiologií kulturní a jazykové rozrůzněnosti.

Dalibor Papoušek