bat micva (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bat micva (hebr. dcera příkazu) Označení dívky po dosažení věku 12 let, kdy se podle halachy stává dospělou. Pův. neexistoval žádný rituál, jímž by byl tento životní stupeň vyznačen. Obřad b.m. vznikl 1922 v prostředí amer. rekonstrukcionismu jako obdoba bar micva. Postupně byl přijat reformními a některými ortodoxními komunitami, nemá však pevnou podobu a závisí na zvycích a tradicích příslušných obcí. Zpravidla se pojí s recitací vybraných bibl. pasáží nebo liturg. textů. Po obřadu následuje pohoštění.

Bedřich Nosek