rekonstrukcionismus (JKI-J)

rekonstrukcionismus Jediný čistě amer. směr judaismu. I když je jeho vznik kladen až do 1922, kdy byla zal. Společnost pro rozvoj judaismu (Society for the Advancement of Judaism), je za jeho duch. otce považován M. M. Kaplan. Kaplan se pokusil změnit judaismus z náboženství orientovaného převážně eschatologicky na ideový systém, jehož základem by bylo zajištění existence žid. lidu na tomto světě. Z tohoto hlediska definoval judaismus jako neustále se vyvíjející náb. civilizaci, jejíž normy jednání byly stanoveny žid. lidem a jejímž společným jmenovatelem nejsou náb. dogmata ani náb. praxe, ale pokračování života žid. lidu. Synagogu považoval za centrum, v němž každý Žid bude moci provozovat všechny své aktivity, ať už žid. nebo širšího charakteru. Ideje rekonstrukcionistického hnutí nalezly své vyjádření zejm. v Guide for Jewish Ritual (Průvodce po žid. rituálu, 1941), v níž byl rituál chápán jako prostředek skupinového přežití a duch. růstu. Později byla vydána Sabbath Prayer Book (Modlitební kniha pro šabat, 1945), na kterou organizace ortodoxních rabínů Agudat ha-rabanim uvalila cherem. V souladu s Kaplanovou ideologií v ní byly vynechány zmínky o vyvolení Izraele, božím zjevení zákona a osobním mesiáši. Kaplan byl sionistou amer. školy, podporoval kolonizaci Palestiny, ale odmítal negativní přístup k diaspoře a důraz na nezbytnost imigrace (alija). Největším Kaplanovým úspěchem byl jeho vliv na žid. pedagogy, soc. pracovníky a rabíny, zejm. studenty Žid. teol. semináře (Jewish Theological Seminary), kde 1909-1963 učil. Velkou podporou pro rekonstrukcionistické hnutí bylo založení Reconstructionist Rabbinical College 1968 ve Filadelfii. Po Kaplanovi stál v čele hnutí jeho zeť Ira Eisenstein (1906-2001).

Bedřich Nosek