bar micva (JKI-J)

bar micva (hebr. syn příkazu) Označení chlapce, který dosáhl náb. dospělosti. Za hranici dospělosti je považován věk 13 let, kdy se chlapec stává plnoprávným členem obce a je povinen plnit všechny náb. povinnosti (micva). Stejným termínem je nazýván i ve středověku zavedený obřad, jímž je chlapec uváděn mezi dospělé členy obce. Sestává se z toho, že chlapec je poprvé během veřejné bohoslužby vyvolán k četbě Tóry (alija la-tora), pronáší příslušná požehnání (bracha) a zpravidla předčítá závěr poslední části příslušného týdenního oddílu Tóry (sidra) a na něj navazující četbu z Proroků (haftara). Obřad je zakončen slavnostní hostinou.

Bedřich Nosek