bima (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bima (z řec. béma – stupeň, jeviště; též almejmar nebo almemor, z arab. al-minbar – pódium) Architektonicky různě ztvárněné vyvýšené místo v synagoze, které slouží pro četbu Tóry, přednes kázání ap. V tradičních synagogách je umístěno zpravidla uprostřed modlitebního sálu, v reformovaných synagogách se nachází u vých. stěny před svatostánkem (aron ha-kodeš).

Bedřich Nosek