církve a náboženské společnosti v ČR (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

církve a náboženské společnosti v ČR Z hlediska práv. postavení se c. nebo náb. společností rozumí dobrovolné sdružení osob stejné náb. víry v organizaci s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy a obřady. Početně významné c.n.s. působí na území ČR na základě registrace u Ministerstva kultury ČR, která jim dává práva jako práv. osobám. Ze zákona nebo po souhlasu státu jsou na území ČR registrovány tyto c.n.s.: 1. Apoštolská církev v ČR, 2. Bratrská jednota baptistů, 3. Církev adventistů sedmého dne, 4. Církev bratrská, 5. Církev čs. husitská, 6. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, 7. Církev řeckokatolická, 8. Církev římskokatolická, 9. Českobratrská církev evangelická, 10. Evang. církev augsburského vyznání v ČR, 11. Evang. církev metodistická, 12. Federace žid. obcí v ČR, 13. Jednota bratrská, 14. Křesťanské sbory, 15. Luterská evang. církev augsburského vyznání, 16. Náb. společnost čes. unitářů, 17. Náb. společnost Svědkové Jehovovi, 18. Novoapoštolská církev, 19. Pravosl. církev v čes. zemích, 20. Slezská církev evang. augsburského vyznání, 21. Starokatolická církev v ČR. Mimo to působí několik desítek c.n.s. bez státní registrace.

Helena Pavlincová


Obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání k 1. 3. 2001

(Sčítání lidu, domů a bytů 2001)

Náboženské vyznání Obyvatelstvo celkem Muži Ženy
abs. v % abs. v % abs. v %
Obyvatelstvo celkem 10 230 060 100,0 4 982 071 100,0 5 247 989 100,0
z toho Bez vyznání 6 039 991 59,0 3 099 810 62,2 2 940 181 56,0
Věřící 3 288 088 32,1 1 424 420 28,6 1 863 668 35,5
z toho Apoštolská církev 4 565 0,0 2 061 0,0 2 504 0,0
Bratrská jednota baptistů 3 622 0,0 1 584 0,0 2 038 0,0
Církev adventistů sedmého dne 9 757 0,1 4 149 0,1 5 608 0,1
Církev bratrská 9 931 0,1 4 403 0,1 5 528 0,1
Církev československá husitská 99 103 1,0 37 717 0,8 61 386 1,2
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1 366 0,0 653 0,0 713 0,0
Církev řeckokatolická 7 675 0,1 3 454 0,1 4 221 0,1
Církev římskokatolická 2 740 780 26,8 1 184 162 23,8 1 556 618 29,7
Českobratrská církev evangelická 117 212 1,1 49 137 1,0 68 075 1,3
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 14 885 0,1 6 176 0,1 8 709 0,2
Evangelická církev metodistická 2 694 0,0 1 130 0,0 1 564 0,0
Federace židovských obcí v ČR 1 515 0,0 799 0,0 716 0,0
Jednota bratrská 3 426 0,0 1 469 0,0 1 957 0,0
Křesťanské sbory 6 927 0,1 3 082 0,1 3 845 0,1
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 5 412 0,1 2 357 0,0 3 055 0,1
Náboženská společnost českých unitářů 302 0,0 155 0,0 147 0,0
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 23 162 0,2 9 367 0,2 13 795 0,3
Novoapoštolská církev v ČR 449 0,0 186 0,0 263 0,0
Pravoslavná církev v českých zemích 22 968 0,2 10 019 0,2 12 949 0,2
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 14 020 0,1 6 343 0,1 7 677 0,1
Starokatolická církev v ČR 1 605 0,0 687 0,0 918 0,0
ostatní a nepřesně určené 196 712 1,9 95 330 1,9 101 382 1,9
Nezjištěno 901 981 8,8 457 841 9,2 444 140 8,5

Obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání k 23. 3. 2011

(Sčítání lidu, domů a bytů 2011; doplněk pro vydání v rámci Religionistické encyklopedie)

Náboženské vyznání Obyvatelstvo celkem
abs. v %
Obyvatelstvo celkem 10 562 214 100
z toho Bez vyznání 3 612 804 34,2
Věřící 2 175 087 20,6
z toho Apoštolská církev 4 934 0,0
Bratrská jednota baptistů 3 208 0,0
Církev adventistů sedmého dne 7 394 0,1
Církev bratrská 10 872 0,1
Církev československá husitská 39 276 0,4
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 926 0,0
Církev řeckokatolická 9 927 0,0
Církev římskokatolická 1 083 899 10,3
Českobratrská církev evangelická 51 936 0,5
Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 6 645 0,1
Evangelická církev metodistická 1 952 0,0
Federace židovských obcí v ČR 1 132 0,0
Jednota bratrská 2 156 0,0
Křesťanské sbory 3 458 0,0
Luterská evangelická církev a. v. v ČR 2 591 0,0
Náboženská společnost českých unitářů 155 0,0
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 13 097 0,1
Novoapoštolská církev v ČR 98 0,0
Pravoslavná církev v českých zemích 20 628 0,2
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 8 162 0,1
Starokatolická církev v ČR 1 736 0,0
Církev Křesťanská společenství 9 387 0,1
Obec křesťanů v ČR 884 0,0
Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 675 0,0
Česká hinduistická náboženská společnost 427 0,0
Buddhismus Diamantové cesty linie Kama Kagjü 3 487 0,0
Církev živého Boha 371 0,0
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi 5 844 0,1
Ústředí muslimských obcí 1 442 0,0
Višva Nirmala Dharma 1 100 0,0
Církev Nová naděje 430 0,0
Církev Slovo života 857 0,0
Církev sjednocení (moonisté) 65 0,0
Scientologická církev 374 0,0
Anglikánská církev 115 0,0
Islám 1 943 0,0
Buddhismus 2 632 0,0
Hinduismus 210 0,0
Katolická víra 71 138 0,7
Protestantská/evangelická víra 8 211 0,1
Křesťanství 13 034 0,1
Judaismus 345 0,0
Jedi 15 070 0,1
Ateismus 1 075 0,0
Pohanství 863 0,0
Jiné 53 277 0,5
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti 707 649 6,7
Nezjištěno 4 774 323 45,2

Viz též encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)