cadik (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

cadik (pl. cadikim; hebr. spravedlivý) V bibli označuje člověka, který poctivě žije a spravedlivě jedná (např. Noe, Gn 6, 9), žije život ve víře (Abk 2, 4) a Bůh ho neopouští (Ž 37, 25). Jako spravedlivé jsou označovány i celé generace (Ž 14, 5) a v mesiášské době veškerý lid Izraele pro svou spravedlnost obdrží do věčného vlastnictví zemi (Iz 60,21). V rabínském pojetí je c. ten, kdo koná více než jen to, co předepisuje zákon. C. mají význ. postavení než služební andělé, je jim dokonce připisována tvořivá síla podobná boží a schopnost změnit boží ustanovení. Svět trvá pouze kvůli zásluhám c. a pokud bude na světě alespoň 36 spravedlivých (lamed-vav cadikim), svět nezanikne. Ve východoevrop. chasidismu je c. připisována schopnost zprostředkování mezi Bohem a lidmi. Své přívržence vede k Bohu pomocí modliteb a duchovní extáze (hitlahavut), udílí jim rady, léčí nemocné. Jeho stoupenci ho naopak finančně podporují. V čele různých chasidských skupin stojí celé generace c.

Bedřich Nosek