hitlahavut (JKI-J)

hitlahavut (hebr. extatické zanícení) Sebespalující žár, v němž duše cadika (či chasida obecně) bezprostředně zakouší boží přítomnost a podstupuje mystickou pouť mezi světy; to vše za účelem vysvobození šchiny a božích jisker ze žaláře materiálního světa a nastolení universální Jednoty v duchu luriánské kabaly. H. úzce souvisí se zrušením lidského ega a podrobením se boží vůli.

Viz též: mystika (JKI-K), mystika (JKI-I), zikr (JKI-I)

Bedřich Nosek