desátek (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

desátek (hebr. ma’aser) Desetina úrody odváděná ve starověkém Izraeli pro potřeby levitů, kněží a chudých. Pův. dobrovolný dar přinášený v oběť Bohu (Gn 14, 20; 28, 22) byl později přesně vymezen jako zákl. zdroj obživy levitů, kteří s ohledem na kněžské poslání nevlastnili půdu (Nu 18, 21). D. se z úrody odděloval poté, co byla odevzdána část určená kněžím pro oběť pozdvihování. Na základě bibl. předpisů se d. ustálily ve čtyřech podobách: (1) První d. (hebr. ma’aser rišon) byl určen levitům (18, 21-24). (2) D. z desátku (hebr. ma’aser min ha- ma’aser) poskytovali levité kněžím ze svého prvního d., proto byl tento druh také nazýván oběť pozdvihování desátku (hebr. trumat ma’aser; Nu 18, 26-32). (3) Druhý d. (hebr. ma’aser šeni) se odváděl v naturální nebo peněžní podobě do Jeruzaléma, kde se měly potraviny získané tímto způsobem sníst (Dt 14, 22-27). (4) D. chudých (hebr. ma’aser ani), který každý třetí rok nahrazoval druhý d. a sloužil k zaopatření soc. slabých vrstev (Dt 14, 28-29). Tato forma d. přežila v upraveném pojetí do současnosti, kdy zbožní Židé v Izraeli dobrovolně dávají desetinu svých příjmů na dobročinné účely.

Viz též: desátek (JKI-K)

Dalibor Papoušek