deset dní pokání (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

deset dní pokání (hebr. aseret jmej tšuva) Prvních 10 dní měsíce tišri od Roš ha-šana až do Jom kipuru včetně. Těmto dnům, které jsou určeny pro individuální pokání, se též říká jamim nora’im (hrozné dny), neboť se během nich rozhoduje v nebesích o osudu každého jednotlivce v následujícím roce. V tomto období se ve všedních dnech mezi Roš ha-šana a Jom kipurem recitují kajícné modlitby (hebr. selichot) a před koncem ranní bohoslužby a odpolední modlitby mincha se recituje litanie Avinu malkenu (Otče náš, králi náš).

Bedřich Nosek