tišri (JKI-J)

tišri První měsíc žid. kalendáře (září-říjen). Jeho znamením zvěrokruhu jsou Váhy. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 30 dní. Význ. dny: 1. a 2. tišri Roš ha-šana (Nový rok), 3. tišri půst Gedalja, 10. tišri Jom kipur (Den smíření). Celé období mezi 1.- 10. tišri se pak nazývá deset dní pokání (aseret jmej ha-tšuva). V době od 15.- 22. tišri (v Izraeli 21. tišri) se slaví svátek Sukot, na který navazuje 23. tišri (v Izraeli 22. tišri) svátek Simchat Tora.

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek