dispens (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

dispens Vynětí individuálně určené osoby v jednotlivém případě ze závaznosti zákona; obecná platnost zákona zůstává nedotčena. D. uděluje zákonodárce nebo jím stanovená instance, v římkat. církvi papež nebo biskup (ordinář). Časté jsou případy d. v právu manželském (d. od překážky manželství).

Jiří Kejř