dvekut (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

dvekut (hebr. lpění, ulpívání) Termín označující obzvláštní přiblížení se k Bohu, nejvyšší stupeň mystické kontemplace. V kabale a chasidismu vyjadřuje d. spojení s Bohem, kterého lze dosáhnout modlitbou a mystickou kontemplací, jež vyžadují soustředění (kavana). Výsledkem spojení s Ruach ha-kodeš (svatým duchem) je schopnost proroctví.

Viz též: mystika (JKI-K), mystika (JKI-I)

Bedřich Nosek