ekumenismus (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ekumenismus Islám vlastní teorii e. nerozvinul, vztah mezi různými náboženstvími je zpravidla iniciován ze strany křesťanství. V 60. letech 20. stol. podnítil druhý vatikánský koncil dialog s islámem. V encyklice Nostra aetate byla vyjádřena výchozí zásada: „Církev pohlíží s respektem na muslimy, kteří vyznávají jednoho Boha..., který hovoří k lidem. Snaží se podřídit z celé své duše nařízením božím, i když jsou skrytá, stejně jako se jim podřizoval Abraham, kterého muslim. víra ráda připomíná.“ Tento text lze interpretovat jako kř. výzvu k oceňování muslim. víry a zbožnosti. Na straně muslimů se stanovisko opírá o koránský verš: „Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším…“ (korán 29: 46). Cílem je nezdůrazňovat hlubší rozdíly tří monoteistických náboženství a dialogicky hledat společ. hodnoty.

Viz též: dialog židovsko-křesťanský (JKI-J), ekumenismus (JKI-K)

Zdeněk Müller