epimanikien (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

epimanikien (nárukávníky) V pravosl. církvi součást liturg. roucha, které užívají nositelé všech stupňů svěcení. Slouží k pevnému stažení rukávů sticharu a symbolizují pouta na Ježíšových rukou.

Pavel Boček