exarcha (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

exarcha (exarchos – hlava, náčelník) Círk. hodnostář s biskupským svěcením, který na základě pověření autokefálních církví spravuje několik eparchií za hranicemi vlastní církve.

Pavel Boček