gan eden (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

gan eden (hebr. zahrada rozkoše, ráj) Rajské místo, kde před spácháním prvního hříchu pobývali Adam a Eva. Bibl. obraz ráje těží z obvyklé semitské představy rozkvetlé a zavlažované zahrady (Gn 2, 8-17). Z g.e. vycházela řeka, která se dále dělila na čtyři toky – Píšon, Gíchón, Chidekel a Eufrat, vymezující díly světa. Uprostřed zahrady stál zapovězený strom poznání dobrého a zlého. Po vyhnání Adama a Evy ze zahrady Jahve usadil východně od ní cheruby s plamennými meči, aby přístup ke stromu poznání ochránili.

Viz též: ráj (JKI-K), ráj (JKI-I)

Dalibor Papoušek