geniza (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

geniza (z hebr. kořene ganaz – skrýt) Místo nebo skříň v synagoze pro uschování opotřebovaných svatých knih a rituálních předmětů, které je již obtížné opravit a přestaly být vhodné k užívání. Nejznámější je tzv. káhirská g., která byla objevena na konci 19. stol. v Ezdrášově synagoze (vystavěna roku 882) na káhirském předměstí Fustátu. Bylo v ní nalezeno přes 200 000 textů a jejich částí z 9.-13. století. 1896 se větší část nálezu podařilo získat S. Schechterovi a Charlesi Taylorovi. Nalezené dokumenty jsou dnes uloženy v Cambridgi, New Yorku a Petrohradě. Jsou mezi nimi cenné prameny, např. hebr. verze apokryfu Moudrost Ježíše Siracha (Sírachovec), babylónské a palestinské pijuty a četné hist. dokumenty o postavení Židů v Palestině a Egyptě až do první křížové výpravy.

Bedřich Nosek